EWA - Early Warning of Alzheimer

Včasné zistenie príznakov Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení

Chráňte si poklad, ktorý nosíte v hlave: spomienky a zdravú myseľ

Predstavte si, že by ste si v pohodlí vlastného domova mohli kedykoľvek a len s využitím mobilného telefónu skontrolovať, ako ste na tom Vy alebo Váš blízky s fungovaním kognitívnych procesov. Práve o to sa v tomto projekte snažíme: vymyslieť a odskúšať jednoduchý a rýchly spôsob, ako využiť našu schopnosť hovoriť a komunikovať spolu, na diagnostické účely.


Zapojte sa

Pre verejnosť

zapoj sa, absolvuj krátky test a pomôž sebe a vede


Pre odborníkov

získajte viac info, alebo pomôžte odbornou kapacitouPartneri projektu