Projekt EWA

Mobilné aplikácie EWA projektu

Aplikácia pre verejnosť

Aplikáciu pre OS Android si môžete stiahnuť tu

Test pozostáva z pomenovania a popisu obrázkov, ktoré sa užívateľovi ukazujú na mobilnom zariadení. Po ukončení testu príde užívateľovi oznámenie o výsledku.

Aplikácia ponúka možnosť zistiť aktuálny stav kognitívnych schopností užívateľa a taktiež sa zapojiť do dlhodobejšieho sledovania.

Vizuál aplikácie 1 Vizuál aplikácie 2 Vizuál aplikácie 3 Vizuál aplikácie 4 Vizuál aplikácie 5

Aplikácia pre iOS

Aplikáciu pre iOS si môžete po dohode s AXON PRO vyžiadať cez kontaktný formulár .

Aplikácia pre výskumné účely

Pre potreby výskumu vznikla aplikácia určená na zaznamenávanie anamnestických údajov a nahrávanie rečových prejavov. Aplikácia umožňovala zadať všetky potrebné údaje pre výskum:

  • Test zrakovej ostrosti
  • Základný anamnestický dotazník
  • MoCA test (Montreal Cognitive Assessment)
  • Ďalšie dotazníky (WAIS, GAD7, BDI…)
  • Hlasové nahrávky (pomenovanie a popis obrázkov)
Mobil s aplikáciou - oranžový vizuál