Projekt EWA

O projekte

  • Neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Odhaduje sa, že až vyše 40 miliónov ľudí na svete a vyše 60 tisíc na Slovensku žije s Alzheimerovou chorobou a zviazanými poruchami – najbežnejšou triedou neurodegeneratívnych ochorení. Očakáva sa, že toto číslo v nasledujúcich rokoch a dekádach dramaticky porastie. Na tieto choroby zatiaľ neexistujú liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme.

Príznaky neurodegeneratívnych ochorení sa prejavujú aj v spôsobe a kvalite rečového prejavu postihnutého človeka. Klesá slovná zásoba, reč je pomalšia a menej významová, tzv. prázdna. Preto AXON PRO zrealizoval inovatívny projekt, ktorého cieľom bolo prostredníctvom analýzy rečových prejavov zistiť, či sa u jedinca nachádzajú príznaky uvedených ochorení. Vyvinuli sme mobilnú aplikáciu, ktorá hravou formou navedie človeka aby popísal obrázky, ktoré na telefóne uvidí. Samozrejme, na tento účel sa počíta s použitím moderných smartfónov, ktoré však už dnes vlastnia aj starší ľudia, prípadne sa môže použiť mobil mladších príbuzných, či známych.

  • Ide o interdisciplinárny výskumný a vývojový projekt, ktorý integruje do jednej aplikácie odborné znalosti psychológov, neurológov a viacerých profesií IT špecialistov.