Projekt EWA

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba začína pomaly a nenápadne, postupne sa k prvým prejavom pridružujú ďalšie. Zmeny spôsobené ochorením zasahujú do všetkých oblasti života a zásadne ovplyvňujú celú osobnosť človeka.

Hlavné oblasti prejavov ochorenia

 • Zhoršené zapamätanie si nových informácii
 • Problém spomenúť si na správne slová (nahrádzanie inými)
 • Zmeny vo vyjadrovaní
 • Nedokončovanie viet, myšlienok
 • Opakovanie slov
 • Problém orientovať sa v priestore a čase

Život s Alzheimerovou chorobou

 1. Čítaj viac Vo Francúzsku vytvorili dedinku, kde žijú len ľudia s Alzheimerovou chorobou
 2. Čítaj viac Pani Carle diagnostikovali Alzheimerovu chorobu už vo veku 56 rokov
 3. Čítaj viac Príbehy ľudí s Alzheimerovou chorobou, najmladší mal 46 rokov
 4. Čítaj viac Expertka na globálne zdravie a členka TED Alanna Shaikh rozprávala o svojom otcovi..
 5. Čítaj viac Ako komunikovať s pacientom s Alzheimerovou chorobou. Doktorka Pavla získava informácie od pacienta

Podpora mentálneho zdravia

Človek s Alzheimerovou chorobou je vystavený prudkým zmenám nálad, od nepriateľských prejavov, cez plač až po agresivitu, môže byť podozrievavý až paranoidný. Stráca záujem o spoločenské aktivity, prepadne pasivite a preto potrebuje nové stimuly a podnety.

čitaj viac…

Precvičenie mentálneho zdravia

Lieky môžu pomôcť dočasne zmierniť príznaky, ale nedokážu chorobu odstrániť. Ochorenie je neliečiteľné, preto je dôležitá včasná diagnostika, prevencia a tréning mentálneho zdravia.

čitaj viac…